PPT详解紧固件表面处理

发布者: [来源]: [浏览次数]:

一份关于紧固件表面处理的PPT,全文共七个部分:(1)表面处理定义和紧固件表面处理常用类型;(2)镀锌钝化处理;(3)三价铬的问题;(4)氢脆的问题;(5)紧固件 非电解锌片涂层;(6)紧固件 热浸镀锌层;(7)耐腐蚀不锈钢紧固件钝化处理。非常好的资料,值得收藏起来反复学习。

来源:金蜘蛛紧固件网